قفسه بایگانی ریلی کشویی کارسیس

کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) کارسیس:   کمد ریلی کشویی از محصولات انحصاری شرکت مهندسی کارسیس می
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) کارسیس:
  کمد ریلی کشویی از محصولات انحصاری شرکت مهندسی کارسیس می باشد این سیستم بایگانی مختص فضاهای کوچک بوده و متناسب با نیاز مشتری و فضای بایگانی طراحی می گردد. طراحی این سیستم بصورت ترکیبی فلزی با MDF و یا تمام فلزی می باشد برخی از ویژگی های این سیستم ها شامل:
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : مناسب برای افزایش فضا درمحیطهای کوچک
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : دسترسی آسان به محتویات داخل قفسه ها
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : دارای بدنه با قابلیت افزایش طولی،عرضی وارتفاع
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : زیبا سازی محیط خصوصاً در شکستگی های دیوار
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) :  تولیدقفسه فلزی درنوع دردار (تاشو کشویی) و  بدون درب
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : صرفه جویی در فضای بایگانی
کمد و قفسه ریلی کشویی (مجری) : متشکل از یک ردیف ثابت و یک ردیف متحرک مقابل ثابت