شرکت کارسیس تهران همیشه به دنبال راه حل های مناسب این بار با تولید کمد بایگانی دوار توانسته در کمترین فضاهای موجود اداری در سازمانها با شیوه منحصربفرد قفسه بندی نوین محصولی مخصوص  کمد دوار گردان با ظرفیت دوبرابربیشتر نسبت به کمدهای بایگانی ثابت اداری معمولی که عموما مورد استفاده است با ظرفیت کمد بایگانی دوار گردان پوشه خور با ظرفیت ۸۰۰ عدد پوشه فایل آویز مقوایی و کمد بایگانی دوار گردان زونکن خور با ظرفیت ۱۲۵ عدد زونکن بزرگ ۸ سانتی بهترین متریال در تولید این محصول را به مشتریان خود ارائه دهد.

تولید کمد دوار،فایل بایگانی دوار،کمد بایگانی زونکن، تولید قفسه بایگانی زونکن،کمد بایگانی گردان،کمد بایگانی دوار آویز،کمد بایگانی دوار زونکن